İnsanı Soğuk Soğuk Terleten Bir İletişim Formu

Bu aşağıda gördüğünüz imaj bir ödeme sisteminin iletişim sayfası. Bu sayfaya girme amacım ödeme altyapısı ve API dokümanları hakkında bilgi edinmekti. Forma biraz bakın lütfen sonra da neler çektim dinleyin;

Site : https://www.epin.com.tr/

iletisim_formu

Birincisi çok gariptir ki benden adres, il, ilçe ve inanılmaz ama posta kodu isteniyor. Arkadaşım, sipariş vermiyorum, iletişim formu burası, sen çok yanlış gelmişsin. Neyse oralara yazdım bir şeyler.

Sonra mesaj kısmına geldim. Mesajda öncelikle bu gibi bilgilerin istenmesinin saçmalığından   bahsettim. Ama daha sonra bunu silmek zorunda kaldım çünkü 100 karakterden fazla mesaj yazamıyoruz. Neyse bu fazlalığı çıkardım, metni de sadeleştirip 80’e kadar indirdim ama muhtemelen karakter kodlaması yüzünden aynı hatayı vermeye devam etti “mesaj 100 karakterden uzun olamaz.

Ne yapayım şimdi? Mesaja telefon ve eposta adresimi gireceğim ve “beni arayın” diyeceğim. Aklıma başka bir ihtimal gelmiyor. Bir de yarın pazar ve müşteri pazartesi işin sonlanmasını istiyor. Muhtemelen yarın telefonlara da yanıt alamayacağım.

Ne kullanıcı deneyimi kaldı ne kullanılabilirlik. Resmen vahşet. Bir tür işkence bu bence. Bakalım telefonumu yazıp “beni arayın” diye not düşeyim, belki işe yarar.

 

Fazlasını Oku

TÜBİDER – Bilişim Sektörü Ahlak İlkeleri

 1. Adil, dürüst ve güvenilir olacak, tüm insanlara karşı hiçbir ayırım gözetmeksizin eşit davranacaktır.
 2. Çalışma ve ilişkilerinde ahlaki değerler doğrultusunda hareket edecektir.
 3. Mesleği ile ilgili yasa, kural ve standartları öğrenerek, onlara uyacaktır. Mesleki bilgi, beceri ve yeteneklerini kullanırken kişisel ve kurumsal çıkarlara zarar vermeyecektir.
 4. Bilişim ve bilişim teknolojisi uygulamaları hakkında toplumun aydınlanmasına ve toplumda gerekli bilincin oluşmasına katkıda bulacaktır
 5. Bağlı olduğu yükümlülüklere ve sözleşmelere uyacaktır.
 6. Başkalarına ait özel bilgilerin gizliliğine ve korunmasına özen gösterecek; İnsanların özel yaşamına, saygınlığına ve sahiplik haklarına saygı gösterecektir.
 7. Ürün ve hizmetleri konusunda müşterilerini tam ve doğru olarak bilgilendirecek, ürün ve hizmet sunumunda yasaların ve ticaretin gerektirdiği belge ve bilgilerin eksiksiz olarak karşı tarafa verilmesini sağlayacaktır.
 8. Faaliyetleri ile ilgili olarak ilgili tarafları çıkarları konusunda bilgilendirecek.
 9. Kirli ve dürüst olmayan işleri yaptığından kuşku duyduğu kişi ve kurumlarla çalışmayacaktır.
 10. İş ortaklarının ve ticari ilişki içinde olduğu kurum ve kişilerin hak ve çıkarlarını korumak konusunda titiz davranacak, onların kazançlarını yok edici bir ticari faaliyet içinde olmayacaktır.
 11. Nihai tüketicilere bayi kar marjını yok sayan fiyat bilgilendirmesinde bulunmayacaktır.
 12. Ürün ve hizmetin makul bir kar marjını koruyacak biçimde satılmasına özen gösterecek, diğer satıcı ve meslektaşları karşısında fiyat kırma yoluyla haksız kazanç elde etmeye çalışmayacaktır
 13. Üreticilerin, patent, telif ve mülkiyet haklarına saygılı davranacak; sahte ürün satışı yapmayacak; yazılımların lisansız ve korsan ticaretine karşı çıkacaktır.
 14. Haksız rekabet sayılan ticari faaliyet içinde olmayacak, ürün ve hizmet sunumunda tekel yaratıcı davranışlardan kaçınacak, ticari avantaj ve üstünlüklerini meslektaşlarının ve müşterilerinin aleyhine kullanmayacaktır.
 15. Tüketicilerin yasalar ve uygulamalardan gelen haklarına saygılı davranacak, garanti ve satış sonrası hizmet konularında müşteri mağduriyeti oluşturmayacaktır.
 16. Çalışma yaşamının ahlak kurallarına uyacak, çalışanlarının yasalardan ve uygulamalardan gelen hak ve çıkarlarını koruyacaktır.
 17. Çalışanlarının mesleki gelişimine katkıda bulunacak, onları bu konuda özendirecek; çalışanın sektörel, toplumsal ve kişisel sorumluluklarını yerine getirirken temel ahlak kurallarına uygun davranmalarını sağlayacaktır.

Kaynak : http://www.tubider.org.tr/?page_id=1525

Fazlasını Oku